Přitom 64,5 procenta dotázaných žen, ale jen 36,1 procenta dotázaných mužů viní z rozpadu svazku svého partnera. Přístup „vinen je ten druhý“ je u žen mnohem častější než u mužů. Vlastní odpovědnost za krach vztahu cítí jen 2,8 procenta žen a 16,9 procenta mužů.

V tom, že ženy neváhají podávat žádost o rozvod, se projevuje i jejich rostoucí ekonomická síla a schopnost postarat se o sebe. Rodina už pro ně není něčím, co jim zajišťuje finanční bezpečí, poradí si i samy.

Za vzájemným odcizením toho muže být i víc

Nejčastější důvodem rozchodu manželství v Česku je nesoulad povah, odlišné názory a vzájemné odcizení. Na krachu svazku se podílí z více než 64 procent.

Druhým nejčastějším důvodem rozpadu svazku je nevěra, kterou jako příčinu uvedlo 45,5 procenta mužů a 41 procent žen. S odstupem následuje nedostatek vzájemné pozornosti, neschopnost povídat si, vzájemně komunikovat, kterou jako příčinu rozvodu označilo 24 procent mužů a 25 procent žen.

Jako příčinu rozpadu manželství uvedlo dále 28 procent žen a 9,7 procenta mužů alkoholismus, drogovou závislost či závislost na automatech. Na 14,3 procenta žen uvedlo jako příčinu rozpadu svazku násilí mezi partnery. Problémy s penězi jako důvod rozpadu svazku uvedlo pouze 16 procent mužů a 17 procent žen.

Lidé nechtějí příčiny krachu propírat před soudem

Podle advokátky Ivy Pavlíkové Čacké je ale třeba brát v potaz, že se lidé brání tomu, jasně definovat příčiny krachu manželství. Je to obvykle snaha nepropírat před soudem špinavé prádlo a dosáhnout rychle rozvodového rozsudku. Tady je zájem obou stran shodný. Pokud jeden z páru jako důvod uvede třeba nevěru a druhý to popírá, soud musí zjistit příčinu rozvodu, vyslechnout svědky, prokazovat. To je dlouhé a drahé. Takže nakonec se partneři shodnou na společné formulaci vzájemné odcizení či rozdílnost povah.

„Někdy je důvodem shody na neutrální formulaci příčiny rozpadu manželství i snaha jednoho z partnerů vyhnout se trestnímu stíhání. Pokud například partner zlomil partnerce ruku, pak výměnou za to, že nepodá trestní oznámení, může být jeho souhlas s rozvodem, kde jako hlavní důvod rozpadu manželství se uvede nesoulad povah,“ dodává.

Studie potvrzuje, jak se v průběhu let mění instituce manželství. Příčiny rozvodů ukazují, že oba partneři hledají v manželství nikoli jako v minulosti ekonomickou instituci, ale spíše emocionální záležitost, a proto se rozvádějí, když ji v manželství nenaleznou.

Češi jsou jedněmi z nejvíce rozváděných Evropanů

Česko patří mezi země s největší rozvodovostí v Evropě, když rozvodem končí zhruba polovina dříve uzavřených manželství. V přepočtu se tedy ročně rozpadá kolem třiceti tisíc manželství. Vyšší rozvodovost byla zaznamenána pouze ve Švédsku, Belgii a ve Finsku.

Podle délky manželství se zatím v Česku v posledních létech projevuje trend rozvodů po déletrvajícím manželství. Na 60 procent rozvodů uzavírá manželský život po více než deseti letech od sňatku. Současně se zvyšuje i počet rozvodů, které následují krátce po uzavření sňatku, na 19 procent rozvodů připadá na období do pěti let po sňatku.