Tzv. předdůchody mají především pomoci lidem, kteří těsně před vznikem nároku na starobní důchod přijdou o práci. Umožňují, aby lidé mohli na překlenutí tíživé situace čerpat svoje vlastní naspořené peníze u penzijních společností a nemuseli odcházet do předčasného starobního důchodu, poskytovaného státem. Ten by byl pro ně tou horší variantou, protože je až o pětinu nižší než řádný starobní a je trvale krácen.

Stát tzv. předdůchodce podporuje tím, že za něho platí zdravotní pojištění, přičemž dobu, po kterou bude čerpat předdůchod a nebude mít žádné výdělky, bude možné při žádosti o starobní důchod takzvaně vyloučit.

To znamená, že tato doba bez výdělků nijak negativně neovlivní osobní vyměřovací základ při budoucím výpočtu starobního důchodu (nesníží tedy výši celkového průměrného výdělku pojištěnce za celé sledované období jeho pracovní aktivity).

Sleva na dani přísluší

Není ale vyloučeno, že člověk pobírající předdůchod nakonec práci přece jen najde. Co to bude pro něho znamenat? Neztratí nějaké výhody, které má běžný zaměstnanec nebo OSVČ? O žádné výhody nepřijde. Předdůchodce – na rozdíl od předčasného důchodce – si může vydělat jakoukoli částku bez omezení.

Pokud si vydělá takovou částku, která by mohla příznivě ovlivnit výši jeho starobního důchodu, pak se může dokonce vzdát svého práva, aby tato doba byla zařazena mezi doby vyloučené. S tím omezením, že člověk, který bude v období předdůchodu pracovat jen u jedné firmy, bude moci vyloučit jen celou dobu práce, nikoli pouze jeden rok.

Když budou příjmy předdůchodce nízké a požádá o jejich vyloučení pro výpočet starobního důchodu, i tak se mu doba, po kterou bude pracovat při předdůchodu, započte do celkové doby pojištění. A to tak, že za každých 360 dnů, kdy odváděl důchodové pojištění, se mu započte pro procentní výměru důchodu 1,5 % ročně.
Ve srovnání se starobním důchodcem má pracující předdůchodce výhodu v tom, že může uplatňovat bez omezení základní nezdanitelnou slevu, která činí 24 840 korun za rok (2070 Kč za měsíc).

Pracující starobní důchodci, kteří k 1. lednu aktuálního roku pobírají starobní důchod, totiž ztratili od ledna 2013 kvůli vládnímu daňovému balíčku na tři roky nárok na slevu 24 840 Kč za rok.

Při práci je pojistné bez úlev

Na druhé straně ale předdůchodce, který si přivydělává, nemůže počítat s tím, že bude mít nějaké úlevy při placení pojistného. V tom je určitý rozdíl proti starobnímu důchodci, který si přivydělává jako OSVČ. Ten je totiž považován za tzv. OSVČ vedlejší a důchodové pojištění platí jen tehdy, když jeho rozdíl mezi příjmy a výdaji (dílčí základ daně) přesáhne za rok jen stanovený limit. Například za rok 2012 činí 60 329 Kč při výdělečné činnosti ve všech 12 kalendářních měsících tohoto roku.

Předdůchody se čerpají ze systému doplňkového penzijního spoření, tedy z jedné části třetího dobrovolného pilíře.

Podmínkou je doba spoření minimálně pět let a mít naspořeno tolik, aby předdůchod činil aspoň 30 procent průměrné mzdy v ČR, což je zhruba 8000 korun měsíčně.

Předdůchod může ale získat i člověk, který má penzijní připojištění. Musí ovšem nejprve přestoupit do doplňkového penzijního spoření. Započtou se mu jak převedené peníze, tak doba spoření v penzijním připojištění. Pokud předdůchodce získá práci, nemá možnost již vyplácený předdůchod přerušit či ukončit. Předdůchod musí doběhnout až do okamžiku dosažení důchodového věku.