Vláda prosadila v parlamentu s účinností od 30. září 2011 změnu výpočtu důchodů tak, aby byl výhodnější pro lidi s osobním vyměřovacím základem (dlouhodobým měsíčním průměrem příjmů) nad 34 tisíc korun a naopak méně příznivý pro lidi s vyměřovacím základem od 10 886 korun do 34 tisíc korun.

Cílem bylo více diferencovat výše důchodů.

Pravidla vždy od 1. ledna přísnější

Výpočet se nezměnil jednorázově, ale je dávkován postupně. První změna měla stanovenou účinnost od 30. září 2011 a všechny další pak každý rok k 1. lednu. K poslední změně ve výpočtu dojde k 1. lednu 2015.

Praktický dopad je ten, že například důchod středně příjmové osoby, který bude přiznán v roce 2013, bude vyměřen podle přísnějších redukčních pravidel, než kdyby vznikl nárok na důchod v roce 2012. Obdobně tomu bude v roce 2014 proti roku 2013 a v roce 2015 proti roku 2014.

Tomuto propadu mohli loni někteří lidé, kterým vznikl nárok na důchod v prvních měsících roku 2012, zabránit, jak už Právo několikrát informovalo, jednoduchou a zcela zákonnou fintou. Mnozí z nich to také udělali a nyní již k plné spokojenosti pobírají starobní důchod vypočtený podle pro ně příznivějších pravidel.

Požádali o předčasný důchod, ale dál pracovali

Finta spočívala v tom, že na konci loňského roku požádali o předčasný důchod bez výplaty dávky a přitom dál pracovali, což předčasný důchod bez výplaty dávky umožňuje.

Po vzniku nároku na starobní důchod pak požádali o uvolnění výplaty důchodu a zároveň o úpravu jeho výše. Důchod se zvýšil v důsledku jejich pracovní aktivity vykonávané v období po přiznání předčasného důchodu bez výplaty dávky (zvýšila se jim doba pojištění a odečetlo se jim krácení důchodu za předčasnost) a dále vzhledem k valorizaci důchodů uskutečněné k 1. lednu 2012.

Touto fintou dosáhli toho, že jejich starobní důchod přiznaný v letošním roce byl zhruba stejně vysoký, jako kdyby jim byl přiznán podle pravidel roku 2011. Nyní se lidé zajímají, jestli se dá tato finta uplatnit i v letošním roce. Právnička Helena Pelikánová, specialistka na důchodové pojištění z pražské advokátní kanceláře Tomáš Pelikán, upozorňuje, že letos by to už nebyla vhodná cesta.

Situace se letos změnila

„Situace se proti loňsku bohužel podstatně změnila. A to hlavně tím, že vláda prosadila snížení každoroční valorizace důchodů. Od ledna 2013 se důchody budou valorizovat jen o třetinu růstu spotřebitelských cen a o třetinu růstu reálných mezd.“

Na druhé straně došlo podle jejích slov k podstatnému meziročnímu nárůstu průměrné mzdy, což se pozitivně promítlo ve výši nárůstových koeficientů platných pro rok 2013.

„V důsledku vzájemného působení těchto skutečností vyjde většinou výše důchodu vypočteného v roce 2013 i přes přísnější redukční pravidla výhodněji než výše důchodu roku 2012, který je sice vypočten podle příznivějších redukčních kritérií, avšak je nedostatečně zvalorizován. Postup, který byl účinný na přelomu loňského a letošního roku, již tedy nelze doporučit, alespoň pokud jde o období přelomu let 2012 a 2013,“ uzavřela Pelikánová.