Příspěvek na péči se v poslední době snížil široké skupině postižených, počínaje celiaky, přes osoby s cystickou fibrózou, lidi s amputovanými končetinami či mentálním postižením, schizofreniky a seniory konče. A protože k posudkům chodí nejčastěji děti, zasáhly je změny jako první. Novou posudkovou metodou si ale projde do konce roku 2015 každý, kdo dosud na příspěvek na péči dosáhl.

Výše příspěvku na péči se odvíjí od toho, do jakého stupně závislosti na druhé osobě je dotyčný zařazen. O zařazení do čtyř různých stupňů rozhoduje posudkový systém, do kterého jsou zapojeni pediatři, sociální pracovníci, psychiatři i ministerstvo práce. Zásadní vliv však má metodika ukotvená v zákoně.

Určuje deset základních životních potřeb, jako jsou např. schopnost mobility, orientace, péče o domácnost apod. Jestliže osoba nezvládá alespoň tři tyto potřeby, je zařazena do I. stupně a má právo na nejnižší možný příspěvek. Aby dosáhla na nejvyšší, IV. stupeň, musí být neschopna nejméně devíti životních potřeb.

Každá koruna dobrá

Po roce od platnosti nového zákona, který prošel Sněmovnou v rámci sociální reformy, se ozývá stále více matek postižených dětí, které s rozčarováním zjišťují, že jim výrazně poklesl příspěvek na péči.

„Většina rodin s postiženými dětmi je sociálně slabá,“ vysvětluje aktivistka Perchta Kazi Pátá, matka dvou zdravých dětí a jednoho autistického. Problematice mentálně postižených dětí se věnuje už léta, vydala o ní dvě knihy a založila i mezinárodní fond Autismo Mi Mundo.

Podle ní se většinou matka musí starat o postižené dítě „na plný úvazek“, a tak rodiny žijí jen z jednoho příjmu a váží každou korunu. V poslední době se jí ozvaly už stovky matek, jimž se příspěvek znatelně propadl, a to řádově o tisícovky. Pokud například dosud bylo postižené dítě vedeno ve stupni III (těžká závislost), nový posudek mu přisoudil jen lehkou závislost v rámci I. stupně. To znamená propad z pravidelného měsíčního příspěvku 9000 na 3000 Kč.

Podle odhadu paní Páté ale manželé ze 70 procent rodiny s postiženým dítětem opouštějí. Ať už ze sobectví, nebo z pocitu osobního selhání; někdy si vedle matky plně se věnující dítěti připadají odstrčeni.

Zmatek v systému

Matce samoživitelce pak nezbývá než příspěvek na bydlení a na péči, protože do práce chodit nemůže. Může si ale ještě požádat o navýšení o 2000 Kč ze zdravotního stavu dítěte. Jestliže byla dítěti uznána potřeba mobility, má nárok i na příspěvek 400 Kč. Je-li tedy dítěti uznán III. stupeň, může tato matka dostávat 11 400.

Nyní se ale stává, že dítě je přeřazeno ze dne na den na stupeň I, čímž přichází i o nárok na navýšení 2000 Kč. Jak už Právo popsalo, často není uznána potřeba mobility, a to i u dětí s amputovanýma nohama, a odpadá 400korunový příspěvek.

„V extrémním případě se tak matka z 11 400 dostane na 3000 – z toho si zaplatí sociální a zdravotní a zbyde jí pětistovka,“ popsala paní Pátá.

Za vinu to dává jednak nové metodice posuzování stavu postiženého. Dříve se totiž hodnotilo 36 oblastí životních potřeb proti nynějším deseti. Problém je podle ní i v nekompetentním a nekoncepčním přístupu osob z posudkového systému.

Mnoho matek referuje o rozdílných postupech osob v posuzovacím řízení. Někdy třeba lékař dítě ani neviděl a spolehl se jen na zprávu z osobní návštěvy sociální pracovnice. Jiný případ zase vykresluje, jak rodina přišla o tisíce, protože sociální pracovnice uvěřila dítěti s diagnostikovaným IQ 70, které při návštěvě začalo přehánět o svých dovednostech.

Autistické děti zase, když nerozumějí otázce, odpovídají třeba vždy kladně („Oblékáš se sám? Ano. Chodíš do školy sám? Ano. Kouříš? Ano. Piješ vodku? Ano“).

Výše příspěvku na péči u osob do 18 let věku podle kategorií
I. stupeň (lehká závislost) – 3000 Kč – osoba nezvládá tři základní životní potřeby
II. stupeň (středně těžká závislost) – 6000 Kč – osoba nezvládá čtyři nebo pět potřeb
III. stupeň (těžká závislost) – 9000 Kč – osoba nezvládá šest nebo sedm potřeb
IV. stupeň (úplná závislost) – 12 000 Kč – osoba nezvládá osm až deset potřeb
Výše příspěvku na péči u osob starších 18 let věku
I. stupeň (lehká závislost) – 800 Kč – osoba nezvládá tři nebo čtyři potřeby
II. stupeň (středně těžká závislost) – 4000 Kč – osoba nezvládá pět nebo šest potřeb
III. stupeň (těžká závislost) – 8000 Kč – osoba nezvládá sedm nebo osm potřeb
IV. stupeň (úplná závislost) – 12 000 Kč – osoba nezvládá devět nebo deset potřeb

Matky se bouří

„Jak se v praxi ukázalo, novela neumožňuje objektivní způsob posouzení nároku na příspěvek na péči. Stovky příjemců už se propadly do nižších kategorií – jejich situace se radikálně změnila, některým byl příspěvek odebrán úplně,“ řekla paní Pátá. Matky, které se cítí být novým zákonem poškozené, se spojily do Koalice za lepší péči pro lidi s postižením. Mají podporu i jiných nevládních organizací, jako jsou Liga lidských práv, UNICEF, Život 90, Fokus či Národní rada osob se zdravotním postižením. V rámci koalice požadují „změnu zákona diskriminačního a nefunkčního způsobu posuzování a jeho negativního dopadu na osoby s postižením“.

Domnívají se, že systém je v rozporu s mezinárodní Úmluvou o právech dítěte.