Po této době Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) musí na jeho žádost přepočítat výši důchodu a zohlednit přitom dobu odpracovanou po přiznání důchodu. Důchod pak bude stejně vysoký, jako kdyby dotyčný šel do řádného důchodu před účinností nové právní důchodové úpravy.

Právo tento fígl zjistilo z jedné právní poradny, která byla před časem zveřejněna v odborářském časopisu Kovák. Podstatu v něm vysvětlila specialistka pro sociální oblast politiky odborového svazu KOVO Marcela Hříbalová na dotaz čtenářky, která dosáhne důchodového věku 10. října letošního roku, takže řádný důchod by se jí vypočetl podle nové úpravy.

„Jakmile dosáhnete důchodového věku, můžete si požádat na příslušném tiskopisu ČSSZ o uvolnění výplaty důchodu a zároveň o přepočet jeho výše. Přepočet bude proveden podle právního stavu před novelou, neboť se jedná o přiznaný nárok,“ poradila Hříbalová.

Velká rizika

Tato finta ale má současně velká rizika, takže se pro každého nehodí. Problém nastane, když člověk s předčasným důchodem bez výplaty dlouhodobě onemocní, protože doba marodění nepřináší žádný efekt při přepočtu výše důchodů. Může se tak stát, že celou operací buď vůbec nic nezíská, nebo dokonce i něco tratí.

Obdobně lidem, kterým je přiznán předčasný důchod, byť bez jeho výplaty, hrozí, že budou první na ráně, když zaměstnavatel bude propouštět lidi. O přiznání předčasného důchodu se totiž každý zaměstnavatel dozví od ČSSZ, která si k tomu od zaměstnavatele vyžaduje nezbytné informace.

V neposlední řadě je rizikem, že pokud této možnosti využije více lidí a bude na důchodový systém potřeba větší objem peněz, vládu napadne změnit zákonná pravidla tak, aby fintu už nebylo možné uplatnit.

Kdo strach mít nemusí

A kdo tedy naopak může bez obav požádat o přiznání předčasného důchodu bez výplaty dávky za dnešních podmínek, tedy nejpozději k datu 29. září 2011, aby se vyhnul snížení důchodů?

„Lze to bez obav doporučit jen lidem, kteří důchodový věk dovrší ve velmi krátké době, tedy zejména v říjnu až prosinci letošního roku. U ostatních jsou rizika příliš velká,“ řekla na dotaz Práva specialistka na důchodové pojištění JUDr. Helena Pelikánová z pražské advokátní kanceláře JUDr. Tomáš Pelikán. „V ostatních případech to doporučujeme jen zcela sporadicky,“ uvedla.

Pelikánová ale současně upozornila, že krátkodobé využití předčasného důchodu bez výplaty dávky je možné zvažovat nejen nyní, kdy se zcela mění pravidla pro přiznávání nových důchodů, ale rovněž před koncem každého kalendářního roku. „A to proto, že vždy od prvního ledna v letech 2011 až 2014 dojde k úpravě parametrů redukčních hranic, což rovněž bude snižovat výši důchodů,“ zdůraznila.

Pomůže i předčasný důchod s výplatou

V některých případech se lze vyhnout nové, přísnější úpravě i přiznáním předčasného důchodu s jeho vyplácením podle současných pravidel, tedy do 29. září. A to rovněž tehdy, kdyby bylo důchodového věku dosaženo krátce po změně pravidel, tedy v říjnu až prosinci letošního roku.

„Nelze vyloučit, že výše předčasného důchodu by byla i příznivější než výše řádného starobního důchodu stanovená podle právní úpravy účinné od 30. září,“ uvádí se i na webové stránce ČSSZ. V tomto případě však efekt už nebude tak velký jako při krátkodobém předčasném důchodu bez výplaty.

Také je třeba počítat s tím, že důchodce po přiznání předčasného důchodu s výplatou dávky nemůže do okamžiku dosažení důchodového věku dál pracovat formou úvazků, z nichž se platí pojistné na sociální zabezpečení. To je možné až po dosažení důchodového věku.