Případ Pavly Hrtoňové a její dcery, které zastavila policie pro spáchání údajného dopravního přestupku, budí otázky, jak daleko smí policie při zjišťování totožnosti zajít. Dcera odmítla ukázat občanský průkaz, protože policie prý neuvedla patřičný důvod. To vzbuzuje otázku, zda u sebe občanský průkaz musíme mít a zda máme povinnost ho ukázat.
Na první otázku je odpověď jasná, nemusíme. Povinné nošení občanských průkazů už 17 let neplatí. Máme jen povinnost prokázat svou totožnost. To lze ale můžeme i jinak, třeba tím, že ukážeme řidičský průkaz nebo cestovní pas. Policisté mohou ověřit totožnost také jinak podle údajů z evidence obyvatel. Podle Nejvyššího správního soudu může stačit jen jméno, příjmení a datum narození.
Prokázat totožnost můžeme i tím, že se za nás zaručí další osoba, která nás zná a sama má doklad totožnosti u sebe. V blízkosti bydliště se lze domluvit s policistou, že s ním pro doklad zajdete k sobě domů.

Zákon o policii, paragraf 63, uvádí důvody k prokázání totožnosti:

Kontrolovaný je podezřelý ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu.

Když se kontrolovaná osoba zdržuje v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez povoleníopravňujícího k pobytu na území České republiky.

Pokud se bezdůvodně zdržuje v bezprostřední blízkosti policií chráněného prostoru nebo v místě, z něhož lze tento prostor účinně ohrozit.

Když je požadováno vysvětlení nebo když kontrolovaný odpovídá popisu hledané nebo pohřešované osoby.

Jestliže kontrolovaná osoba vstupuje do policií chráněného objektu nebo prostoru anebo do místa, kam je policistou zakázán vstup, nebo z tohoto objektu, prostoru anebo místa vychází.

Když má osoba na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím.

Když se zdržuje v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo správního deliktu, k požáru anebo jiné mimořádné události.

Když má být kontrolovaný předveden na žádost příslušného orgánu. Je-li oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu.

Dále může policie chtít prokázání totožnosti na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní zájem.

Policie má právo kontrolovat totožnost při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k ochraně bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku nebo po předcházení trestné činnosti.

To je všechno. V praxi jsou některá tato ustanovení dost gumová. Hledaných osob je mnoho a vždycky se můžeme nějaké podobat. Pak by asi bylo dobré, aby policisté sdělili na vznesený dotaz, o jakou osobu se jedná. To by je mohlo dostat do úzkých, protože by často prostě nevěděli. Také osoby ilegálně se u nás vyskytující můžeme samozřejmě potkat na Hlavním nádraží nebo na Václavském náměstí.
Asi by bylo na místě policisty pobídnout k trochu vstřícnému jednání, aby nepoužili formulku „běžná kontrola“. Nic takového totiž neexistuje.