Podle oslovených odborníků je ale pravděpodobné, že spotřebitel na této novince nakonec vydělá. Délka záruky totiž bude více než dosud nástrojem konkurenčního boje mezi obchodníky. Navíc prvních šest měsíců bude zákazník při reklamacích dostatečně chráněn tím, že průkazní břemeno za vady na výrobku, které nevznikly špatným zacházením, bude vždy na straně obchodníka.

Prvních šest měsíců bude dokazování na prodejci

Jinými slovy, prodejce bude muset prokázat, že vada na zboží v době jeho prodeje nebyla, jinak bude muset danou věc opravit, v případě větší vady vyměnit. Od sedmého do 24 měsíce bude prokazování, jak a kdy byl výrobek poškozen, na straně zákazníka.

Novinka se bude týkat kamenných obchodů i e-shopů. Možnost vrátit zakoupené zboží internetovému prodejci do 14 dnů bez uvedení důvodu a dostat od něj zpět své peníze se s novým občanským zákoníkem nezmění.

„Vady vzniklé za dobu užívání věci nebude již možné automaticky reklamovat. Ze zákona totiž prodávajícím zůstává jen povinnost věc v pořádku dodat. Vadu dodané věci má kupující právo reklamovat u prodávajícího do 24 měsíců od jejího převzetí. Přitom do šesti měsíců je ve výhodnější pozici, protože nemusí prokazovat, kdy vada vznikla,“ upřesnil Tomáš Liškutín z advokátní kanceláře PRK Partners.

Změny obsažené v novém občanském zákoníku jsou podle něj obecně motivovány snahou dát prodávajícím a kupujícím větší smluvní svobodu.

Prodejce bude podle Liškutína také odpovídat za záruční dobu uvedenou na zboží, na jeho obale, v přiloženém návodu nebo v reklamě. „Při poskytnutí nebo při sjednání této záruky budou moci být určeny podmínky pro trvání či způsob uplatnění takové záruky,“ doplnil právník.

V případě tzv. skrytých vady, tedy takových, které nejsou při převzetí zboží na první pohled patrné, má nyní zákazník na výběr, zda bude požadovat výměnu vadného výrobku, nebo jeho opravu.

Místo výměny celého mobilu jenom kryt

Od Nového roku již ale nebude mít možnost požadovat automaticky výměnu zboží, pokud bude tato výměna vzhledem k povaze vady nepřiměřená.

„V praxi se změny v rámci reklamací dotknou zejména bagatelních vad, které lze rychle odstranit. To znamená, že když zákazník například objeví vadu krytu na mobilním telefonu, nebude moci požadovat výměnu celého přístroje, ale prodávající bude moci na počkání vyměnit pouze kryt telefonu za bezvadný,“ vysvětlil Liškutín.

Odlišně bude upravena i možnost zákazníka požadovat slevu z kupní ceny zboží. Kupující bude nově mít možnost požadovat slevu namísto jakékoliv jiné formy reklamace. Toto nové pravidlo zákazníkům dovolí nápravu např. svépomocí, což může být rychlejší, a zároveň prodávajícímu umožní poskytnout slevu, která může být nižší než náklady na nápravu provedenou autorizovaným servisem.

„Kupující si tak bude moci vyměnit vadné těsnění u pračky sám a u prodávajícího následně uplatní slevu ve výši ceny těsnění. Kupující tak nebude muset čekat až 30 dnů na vyřízení reklamace, prodávající zase nebude muset hradit náklady související s reklamací, tj. přepravné nebo výjezd technika,“ dodal Liškutín.

Jakkoliv budou nová pravidla v rámci prodeje a poskytování služeb v obchodě platit od začátku ledna 2014, na výrobky zakoupené před tímto datem zůstane zákonná záruka zachována, a to po standardní dobu 24 měsíců.