Na masivní změny se musí připravit ve dvou etapách – od 1. ledna, a pak od 1. dubna, kdy začnou platit reformní zákony o zdravotních službách, specifických zdravotních službách a záchranné službě, a také novela zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Co nového hned od Nového roku

:: V lékárnách zaplatíme poplatek za recept 30 korun a ne jako dříve 30 korun za položku na receptu.

:: Pacienti budou mít možnost legálně si připlatit na 18 nadstandardů. Jde o připlácení na sedm druhů očkování, dva druhy očních čoček a devět odlehčených sáder při zlomeninách rukou a nohou. Ceny za nadstandard bude určovat každá nemocnice sama, což znamená, že v jednotlivých nemocnicích budou rozdílné. Vybrané peníze zůstanou danému zdravotnickému zařízení, které je bude moci použít na hrazení nákladů nebo na další zlepšování péče o pacienty.

:: Pacientovi bude muset být vždy nabídnuta standardní péče hrazená ze zdravotního pojištění. Pokud je k danému zákroku více variant, než je standard, bude možné připlatit si. V takovém případě pacient vždy zaplatí rozdíl mezi standardní a nadstandardní péčí.

:: Pokud klient bude chtít změnit zdravotní pojišťovnu, musí přihlášku k nové zdravotní pojišťovně podat do 30. června příštího roku, tedy ve lhůtě šest měsíců předem. Pak se stane klientem nové pojišťovny k 1. lednu 2013. Kdo přihlášku k nově vybrané pojišťovně podá po 1. červenci 2012, musí počítat s tím, že u nové pojišťovny bude registrován až od 1. ledna 2014.

Co nového v dubnu

Od dubna začnou platit tři reformní zákony – o zdravotních službách, specifických zdravotních službách a záchranné službě, a také novela zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Zákon o zdravotnické záchranné službě

:: Stanovuje dojezd záchranné služby do 20 minut (dosud 15 minut), a to v návaznosti na vzdálenost a přírodní podmínky. Předpokládá vybudování čtyřiceti nových stanovišť záchranné služby.

:: Pokud by při poskytování pomoci byl ohrožen život či zdraví záchranářů, zákon dovoluje takový zásah neprovést.

:: Členové výjezdových skupin záchranné služby budou mít oprávnění vstupovat do cizích objektů a požadovat od fyzických osob věcnou a osobní pomoc.

:: Nemocnice budou muset mít kontaktní místa, která budou v nepřetržitém spojení s operačními středisky záchranky.

:: Pacienta budou moci nemocnice odmítnout jen výjimečně, a pokud bude v bezprostředním ohrožení života, pak nikdy.

Zákon o specifických zdravotních službách

:: Prodlužuje věk umělého oplodnění hrazeného z veřejného zdravotního pojištění ze 40 na 49 let. Počet cyklů umělého oplodnění stoupne o jeden, tedy ze tří na čtyři, které budou hrazeny ze zdravotního pojištění. Zavádět do těla ženy se bude jen jedno oplodněné vajíčko namísto dosud dvou.

:: Anonymním dárcem vajíčka může být žena od 18 do 35 let a spermatu muž mezi 18 a 40 lety.

:: Při ověřování nezavedených metod na lidech bude muset být poskytovatel pojištěný na škody, které by mohly pacientovi vzniknout.

:: Zákon stanoví, že pacient musí být před svědky poučen o výkonu, následcích a rizicích zákroku, a poučení podepsat.

Pacient určí, za jakých okolností chce být léčen

Zákon o zdravotních službách zase umožní od dubna pacientům, aby si stanovili, za jakých okolností chtějí být léčeni. Zavede se totiž institut dříve vysloveného přání. Tento dokument bude platit pět let, ale může být pacientem kdykoli změněn.

:: Zákon také stanoví jednotné podmínky pro udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro všechny poskytovatele, tedy státní i nestátní zdravotnická zařízení.

:: Pacient bude mít právo na veškeré informace o svém zdravotním stavu a o zdravotních službách, které mu mají být poskytnuty.

:: Pokud by pacient měl podstoupit vážný zdravotní výkon, například amputaci končetiny nebo ozařování v důsledku onkologického onemocnění, bude mít právo poradit se o správnosti diagnózy a léčby s druhým lékařem, a to na náklady pojišťovny.

:: Pacient určí osoby, které mají nárok na informace o jeho zdravotním stavu a mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace.

:: Praktický lékař bude muset zajistit o své registrované pacienty péči nepřetržitě, a to včetně prohlídky těl zesnulých.

:: Lidé, kteří podají stížnost na lékařskou péči, budou mít právo znát jméno osoby, která stížnost prošetřuje.

:: Lékařská komora nebude mít právo kontrolovat poskytovatele péče a vstupovat do dokumentace pacienta bez jeho souhlasu.

:: Všichni soukromí lékaři budou muset žádat úřady o novou registraci. Pokud lékař bude poskytovat službu bez oprávnění, hrozí mu pokuta jeden milión korun. Sankce bude hrozit i lidem, kteří by asistovali při domácích porodech.

Pojišťovny musí klientům zajistit péči

V dubnu také nabude účinnosti novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Podle ní budou mít zdravotní pojišťovny povinnost zajistit pacientům dostupnost hrazených služeb jak v místě, tak v čase.

:: Klient bude mít právo získat od pojišťovny údaje o tom, které hrazené služby mu byly poskytnuty.

:: Pacient má právo vybrat si variantu péče, pokud to bude nadstandard, bude jej muset zaplatit.

:: Dívkám ve věku od 13 do 14 let budou zdravotní pojišťovny hradit očkování proti rakovině děložního čípku. Očkování, které stojí kolem 10 000 korun, zůstane nepovinné.